Home Over audiomod

Audiomod.nl is een site met informatie over het zelf modificeren van audio apparatuur.

Na jarenlang ervaringen te hebben opgedaan, in studio's en thuis, werd het tijd om het ultieme geluid na te gaan streven.

Al snel bleek dat het voorhanden zijnde budget niet toereikend was om het gewenste doel te behalen.
Op internet bleek veel te vinden, maar het is altijd moeilijk het kaf van het koren te scheiden.
Door jarenlang intensief, op gehoor, allerlei schema's en wegen te testen, heb ik dat dus al voor je gedaan.
Let op, bij de meeste modificaties op deze site heb je wel enige basis kennis elektronica nodig, en moet je natuurlijk goed kunnen solderen.

In het menu bovenin komen telkens meer projecten, duidelijk en uitgebreid omschreven, zodat je deze zelf kunt maken.
Succes met bouwen, en veel plezier op deze site!